Attention Globen med omnejd är ansluten till Riksförbundet Attention.

Vi arbetar tillsammans för att underlätta vardagen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och öka förståelsen i samhället för dessa funktionsnedsättningar. Dessutom vill vi hjälpa till med att sprida kunskap, att informera om
nya rön och hjälpmedel, samt annan verksamhet som berör ämnet.