Varför låter vi barn slås ut från skolan?

posted in: Uncategorized | 0

Kalla Faktas reportage träffar hårt i magen. Det handlar om minst 5 500 barn som tidigt slås ur den skola som ska vara för alla. De är utbrända och slutkörda och många har funktionsnedsättningar som adhd, autism och språkstörning. Vi vet att mörkertalet är stort och att det personliga lidandet är enormt. Hur kan detta tillåtas fortsätta? undrar flera debattörer bland annat vår ordförande Anki Sandberg i Riksförbundet Attention.

Artikeln i Svenska dagbladet