Vad är språkstörning?

posted in: Uncategorized | 0

Språkstörning är en funktionsnedsättning som yttrar sig i svårigheter att tala och att förstå språk. Den som har språkstörning har avvikande uttal och grammatik, begränsat ordförråd och nedsatt ord- och meningsförståelse, vilket kan skapa problem i vardagen både med sociala kontakter och lärande. Forskaren och logopeden Anna Eva Hallin förklarar.

Vad är språkstörning? Forskaren förklarar.