Studenter med funktionsnedsättning ska registreras i ett statligt register.

posted in: Uncategorized | 0

Funktionsnedsatta ska föras in i ett statligt register.

Registret gäller dem som studerar på folkhögskola – men flera rektorer vägrar att lämna ut uppgifterna:

– Den stora faran är om någon annan använder uppgifterna i annat syfte i framtiden, säger folkhögskolerektorn Anneli Dahlqvist.

”Staten registrerar funktionsnedsatta”

Vägra registrera elever med funktionsnedsättningar!

Foto: Børge Sandnes / Colourbox