Att gå i skolan med ADHD.

posted in: Uncategorized | 0

Idrotts- och hälsaläraren Alexander Skytte beskriver sin skolgång med alla intryck och hur svårt det kan vara att fokusera.

Att gå i skolan med ADHD.