Världsautismdagen 2 april.

posted in: Uncategorized | 0

Uppmärksamma ASD idag!
Världsautismdagen infaller idag den 2 april. Dagen instiftades 2007 av FN för att uppmärksamma, sprida information om och öka kunskapen om autism i hela världen. Dagen är också ett tillfälle att visa de unika begåvningar och förmågor som finns hos personer med autism. I år är temat digital teknik och aktivt deltagande. 

Läs mer här!