Föräldraskap och funktionsnedsättning

posted in: Uncategorized | 0

Att vara förälder och ha en funktionsnedsättning innebär ofta särskilda utmaningar. Många möts av hinder i sitt föräldraskap. Det handlar bland annat om fördomar, otillgängliga miljöer och brist på individuellt stöd.
Här kan ni läsa resultatet från Rivkrafts, Myndigheten för delaktighets enkät.