#kämpainteensam

posted in: Uncategorized | 0

Att leva med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), såsom ADHD, ASD / Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning kan påverka livssituationen för såväl den som själv har diagnos som för anhöriga. Det är för många en kamp för att få livet att fungera. En kamp där man behöver förståelse och stöd för att orka.

Välkommen till Attention! Som medlem har du möjlighet att träffa andra i en liknande situation. Du bidrar också till Attentions arbete för att få ett samhälle där personer med NPF blir bemötta med respekt och får det stöd som de behöver.

#kämpainteensam!

Attention Globen med omnejd