Samtal om samarbetet mellan skola och föräldrar till barn med NPF.

posted in: Uncategorized | 0

Välkomna till ett samtal där vi kommer att prata om kontakten mellan skolan och föräldrar till elever med särskilda behov. Många föräldrar till barn med NPF upplever kontakten med skolan som otillfredsställande men vi har erfarenhet av ett samarbete som faktiskt har fungerat. Vad är det som har bidragit till denna positiva upplevelse? Vi tror att en stor del av förklaringen ligger i bemötandet från skolans sida. Men kanske ligger även en del av ansvaret hos föräldrarna? Vi kommer att inleda med att berätta om våra erfarenheter och tankar kring detta och därefter finns utrymme för diskussion och frågor från er i publiken. 

Erland Tyrén, fritidspedagog på Hammarbyskolan Norra och många års erfarenhet av barn med NPF och samarbetet med föräldrar. 
Greta Sandberg, ordförande i Attention Globen med omnejd och mamma till två barn med NPF.

När: Torsdag 9 januari 
Tid:  kl. 18.00 – 20.00
Var:  Lillåvägen 61 i Bagarmossen (mittemot Capio Barnavårdscentral)
Anmälan: Anmäl er till info@attention-globen.se senast 8 januari