Navigator ACT – gruppterapi för föräldrar till barn med funktionsnedsättning.

posted in: Uncategorized | 0

Navigator ACT – Gruppterapi för föräldrar till barn med funktionsnedsättning.
Att vara förälder till ett barn med funktions-nedsättning innebär särskilda svårigheter.
Många föräldrar tvingas vara barnets advokat i kontakt med skola, vård och omsorg. Arbetslivet, liksom relationer till släkt och vänner kan påverkas negativt. Barnets livsvillkor kan också väcka djupa känslor av sorg och otillräcklighet.
I Navigator ACT övar man på acceptans och medveten närvaro samt att göra förändringar kring prioriteringar, vila och återhämtning. Syftet är att hitta förhållningssätt i vardagen som främjar välmående.
Läs mer här