Efterlysning – student på högskola eller universitet!

posted in: Uncategorized | 0

Efterlysning!

Är du student på högskola eller universitet och har en diagnos inom
NPF-spektrat? Använder du talböcker eller talsyntes i dina studier?
Skulle du vilja vara med och sprida kunskap om hur det fungerar – eller
inte fungerar? Kanske kunna påverka hur högskolebibliotekarier kan
stötta dig och andra studenter?
Var med i en användarpanel på vår nätverksträff för
högskolebibliotekarier!

När: 22 april klockan 14:30-15:30
Var: Södertörns högskola, Flemingsberg i södra Stockholm

Vi letar efter en student med en diagnos inom NPF-spektrat. Tanken är
att du tillsammans med två andra studenter med andra typer av
funktionsvariationer berättar hur det kan vara att studera med
talböcker och annan hjälpteknik, och svarar på frågor.
Nätverksträffen sker inom ramen för Svensk Biblioteksförening.
Nätverket träffar två gånger per år och denna gång är temat
studieteknik med talböcker och talsyntes. Medlemmarna är
bibliotekarier på högskolebibliotek i hela Sverige, som arbetar med
stöd till studenter med olika typer av läsnedsättningar.
Vi erbjuder reseersättning om behov finns.

Är du intresserad? Kontakta mig så snart som möjligt!

Moa Stockstad, bibliotekarie på Södertörns högskolebibliotek.
Nås på mejl moa.stockstad@sh.se eller telefon/sms 070-367 13 88

Med vänliga hälsningar
JACQUELINE HELLMAN TRESCHOW
Kommunikatör
Telefon: 08-120 488 12