Vill du delta i en studie?

posted in: Uncategorized | 0

Vi har fått en förfrågan från studenter på Socionomprogrammet på Stockholms universitet.


Hej!
Våra namn är Safia Mohamed och Yusra Kahssay. Vi studerar vår sjätte termin på socionomprogrammet i Stockholms universitet. För närvarande skriver vi vår C-uppsats vars syfte är att undersöka hur nationella diskurser om funktionsnedsättning upplevs av personer med funktionsnedsättning. Vi avser att intervjua personer med funktionsnedsättning som kan tänka sig tala om sina erfarenheter. Vi avser därmed inte avgränsa oss till någon specifik form av funktionsnedsättning med tanke på att samhället på en nationell nivå inte gör den distinktionen.
Aktuella teman som kommer att beröras i intervjun är:

  • Utbildning/skola
  • Arbete
  • Myndighetskontakter
  • Övriga samhällsarenor
  • De nationella diskursernas betydelse och eventuella förhållningssätt

Frågorna handlar om exempelvis digital och praktisk tillgänglighet hos myndigheter, krav, ansvarsfördelning, bemötande osv. De berör även upplevelser av att bemöta de nationella diskurserna om funktionsnedsättning i det dagliga livet samt eventuella förhållningssätt
Intervjun kommer att användas som underlag för vår forskningsstudie och vidare kommer studien att publiceras. Intervjun kan äga rum där det passar er och enbart vi (Safia och Yusra) kommer att ha tillgång till den. Intervjun kommer att transkriberas och därefter raderas.
Intervjun beräknas vara i ca 20-30 min och ert namn samt andra identifikationsmarkörer kommer att hållas anonyma. Vi är enbart intresserade av dina subjektiva upplevelser och tankar kring ämnet och kommer därmed inte att lägga några värderingar i något av det som framkommer i intervjun. Det är av vikt att framföra att deltagande i intervjun är frivilligt, du har möjligheten att när som helst avbryta ditt deltagande vid ditt förfogande. Du har dessutom möjlighet att inom de närmaste dagarna efter intervjun ta tillbaka eller ändra något.


Vi föredrar att intervjuerna sker under de kommande veckorna (v13-15). 
Vi vill på förhand tacka dig för att du kan tänka dig att ta din tid och ställa upp i vår studie!
Om du är intresserad, har några frågor eller funderingar tveka inte att höra av dig till oss

Vänliga hälsningar
Yusra Tel: 072-3870988
Mail:
yusra.kahssay@gmail.com
Safia Tel: 073-5831767
Mail:
safiamohamed0612@gmail.com