Återhämtningsguiden – gratis

posted in: Uncategorized | 0

Återhämtningsguiden är ett material som kan fungera som verktyg för den som mår psykiskt dåligt och är i behov av återhämtning. Den finns även material för anhöriga och yrkespersonal.
Går att beställa gratis här

Arbetet genomförs av NSPH Skåne. Författare till materialen är Conny Allaskog och Jessica Andersson. Finansiering sker av Allmänna Arvsfonden. Design och layout av Telegrafstationen.