ProLog Globen – samarbete mellan Psykiatrin Södra och Jobbtorg unga

posted in: Uncategorized | 0

Har du en anhörig som mestadels är hemma och som behöver stöd och vägledning i att hitta en sysselsättning?

ProLog Globen är ett samarbete mellan Psykiatrin Södra och Jobbtorg unga. Målgruppen är unga i åldern 18-29 år i behov av samordnade insatser från psykiatrin och stadens Jobbtorg. Främst med problematik av arten ”hemmasittare” dvs någon form av psykisk ohälsa som gör att den unga personen har svårt att komma i aktivitet och även svårt att lämna hemmet.

Känner du någon du tror kan vara i behov av ProLog?
Kontakta Josefin Axell
ungdomskonsulent på Jobbtorg Unga Globen
Telefon: 0761-24 91 31
E-post: josefin.axell@stockholm.se