Är du vuxen med autism? Vill du delta i en enkät?

posted in: Uncategorized | 0

Vi har fått en förfrågan från en student på psykologprogrammet.

”Hej!

Jag heter Pernilla Nilsson och skriver min examensuppsats på psykologprogrammet vid Mittuniversitetet. Jag skriver om psykologisk behandling för vuxna med autism. Studien vänder sig till personer med en autismspektrumdiagnos.

För att delta behöver du vara 18 år eller äldre.
Det är en enkätstudie online med påståenden om tankar och känslor.
Det tar ca 10 min att besvara enkäten. Klicka här


Tack för hjälpen!

Med vänlig hälsning
Pernilla
pern1401@student.miun.se