ADHD 50+

posted in: Uncategorized | 0

ADHD 50+

”Du får en broschyr om landet adhd. Ingen vägleder dig. Ingen hjälper dig fram till platsen.”
Mark Ennis ordförande i Attention Globen med omnejd


Läste du om ”Samtalsgrupper för äldre med adhd” i senaste Attention-tidningen och blev intresserad?
Är du 50+, har en ADHD-diagnos och arbetar, är arbetslös eller sjukskriven?
Då kan Attention Globen med omnejd erbjuda ett antal platser i en ledarled gruppsammankomst i samråd med projektet Äldrelyftet, Studieförbundet och Hjärnkoll med start april/maj 2021.

Syftet med samtalsgrupperna är att deltagarna ska få ökad förståelse för vilken inverkan ADHD har i just detta skede i livet samt byta erfarenheter kring frågor om relationer, arbetet, hälsan osv.

Vad: ledarled gruppsammankomst med bestämda teman för var gång
När: från april/maj 1 gång/vecka -totalt 7 gånger
Tid: kl. 17:00-19:15
Plats: digitalt via Zoom
Antal deltagare: 6-7 personer
Pris: kostnadsfritt deltagande
Varför: många personer med ADHD får sina svårigheter diagnostiserade först i vuxen ålder. Diagnosen tas emot, helt förståelig på olika sätt, av olika människor i olika livssituationer. Vissa kan ha haft kontakt med vården eller andra myndigheter tidigare och är förberedda, för andra blir diagnosen mer oväntad och därmed mer omvälvande.

Om du som är medlem i Attention Globen med omnejd är intresserad av att delta i denna första grupp om 6-7 personer och uppfyller dessa kriterier kan du gärna höra av dig till Mark via info@attention-globen.se

Välkomna!

Attention nummer 1, 2021