Projekt Ung Dialog

posted in: Uncategorized | 0

Riksförbundet Attention driver projektet Ung Dialog som handlar om barn och unga med NPF-diagnoser som är placerade inom samhällsvård. Barnen och ungdomarna ska bli mer delaktiga, få ett ökat inflytande och bättre livskvalité när de vårdas utanför hemmet. Läs mer om detta angelägna projekt här

Kontaktuppgifter:

Jacqueline Treschow
Projektkommunikatör Ung Dialog
jacqueline.treschow@attention.se

Fanny Eklund
Projektledare Ung Dialog
fanny.eklund@attention.se