Utbildning till skolpersonal #NPFsäkraskolan

posted in: Uncategorized | 0

#NPFsäkraskolan

Tipsa personal på era barns skolor om utbildningen Strukturerat NPF-arbete i skolmiljö.

Länk till anmälan

Välkommen till en dag för dig som jobbar i skolan och vill veta mer hur man skapar fungerande lärmiljöer för alla barn, inklusive de som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Datum och plats
Fredagen den 1 oktober kl. 09.00-15.30.
Du kan delta fysiskt på The Park Magnusladulåsgatan 1 i Stockholm eller delta digitalt via Zoom. Som kursdeltagare får du en länk några dagar före kursen går av stapeln.

Attention Utbildning som drivs av Riksförbundet Attentions i samarbete med Psykologpartners Pedagogik & Utveckling som erbjuder handledning, utbildning och organisationsstöd. 

Pris
Fysiskt på plats 1 995 kr plus moms. Digitalt 1 495 kr plus moms.
Medlem i Attention 20 % rabatt. Stödorganisation: 1 person till medlemspris.

Mål
Vårt mål med dagen är att du som jobbar i skolan och klassrummet får med dig praktiska verktyg och konkreta strategier. Dagen fokuserar på pedagogik som leder till ökad studiero och fungerande lärmiljöer för alla elever, inklusive dem med neuropsykiatriska funktionsnedsätt­ningar (NPF).

Målgrupp
Förutsättningarna för ett väl fungerande arbete i skolan ökar när all personal delar teoretisk grund och har ett gemensamt bemötande. Därför vänder vi oss till all personal som jobbar i skolan, lärare, elevhälsoteam, elevassistenter, pedagoger, specialpedagoger och rektorer (F-9).

Från tidigare kursdeltagare:
”En mycket bra utbildning som kommer att hjälpa oss i vårt förbättringsarbete på skolan.”
”Kursen varvade teori och praktik och gav mig värdefulla tips till mig som pedagog som jag kan använda i mötet med eleverna.”


Ur innehållet

  • Introduktion om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar- definitioner och kännetecken

  • Att förstå NPF utifrån samspel med omgivningen

  • Hur elever påverkas av omgivningens bemötande och hur vi kan hjälpa elever att utveckla de färdigheter som de behöver i skolan

  • Strategier för att lyckas inkludera fler elever i pedagogiken

  • Anpassningar av miljö och pedagogik som kan hjälpa fler elever att trivas och lyckas i skolan

Föreläsare
Elsa Janni, Henrik Domeij och Karam Hanna, erfarna psykologer och föreläsare knutna till företaget Psykologpartners.

Arrangörer
Riksförbundet Attention i samarbete med Psykologpartners. Frågor ställs till Anki Sandberg 070-717 40 25.


Läs mer här