Lagändring om undervisning på distans #NPFsäkraskolan

posted in: Uncategorized | 0

Visste du att det skett en lagändring gällande distansundervisning? Detta innebär att elever som på grund av medicinska, sociala eller psykologiska skäl inte kunnat närvara i skolan från och med 30/6 kan ha rätt att undervisas på distans. Detta innefattar alltså elever med NPF och problematisk skolfrånvaro.
#NPFsäkraskolan