Kostnadsfri föreläsning idag 16 september!

posted in: Uncategorized | 0

Pedagogiska anpassningar i klassrummet.
Generella, förebyggande strategier fungerar i klassrummet och ökar möjligheten för alla barn, oavsett förutsättningar, att få tillgång till en skolmiljö som möjliggör för dem att tillgodogöra sig undervisningen.

Föreläsare: Malin Angberg, Leg. psykolog och psykoterapeut på Psykologpartners.

Länk kommer att finnas på www.attention.se kl 15.00

#NPFsäkraskolan