Skolan löper som en röd tråd i Attentions alla projekt #NPFsäkraskolan

posted in: Uncategorized | 0

En stor del av Attentions arbete bedrivs i projektform. Just nu har vi följande pågående projekt:
Äldrelyftet
Trots Allt!
Familjelyftet
Ung dialog.
Dessa projekt spänner över livets alla skeden och berör många olika områden. Även om projekten har helt olika fokus och målgrupper, så ser vi att skolan är en återkommande röd tråd.
I den här artikeln har våra projektledare skrivit texter som beskriver hur just skolan aktualiserats i deras respektive projekt. 

#NPFsäkraskolan