Gratis föreläsning med Bo Hejlskov Elvén 30 sept! #NPFsäkraskolan

posted in: Uncategorized | 0

Hantering av problemskapande beteende

En djupdykning i hur metoden Lågaffektivt bemötande kan vara användbart i skolan tillsammans med autonomistödjande pedagogik.
Föreläsare: Psykologen och författaren Bo Hejlskov Elvén

Länken till föreläsningen publiceras kl. 15 här
Eller så går du in direkt via vår Youtube-kanal AttentionPlay

#NPFsäkraskolan