FN:s internationella dag för äldre 1 oktober

posted in: Uncategorized | 0

Idag är det FN:s internationella dag för äldre!
För att få politikerna att upptäcka gruppen äldre med NPF överlämnade igår Attentions projekt Äldrelyftet sin rapport ”Äntligen förstår jag varför livet varit kaos” till Acko Ankarberg Johansson, ordförande socialutskottet.

– Att få lämna över vår rapport med alla äldres röster till riksdagen känns som en viktig milstolpe inom projektet. Vi på Attention har under projektets första år insett hur stor gruppen äldre med NPF, eller med liknande problematik, är och hur viktigt det är att vi uppmärksammar dem. Nu är det dags för våra politiker att också bli insatta i detta och jobba för en förändring, säger projektledaren Annika.

Läs projektets rapport ”Äntligen förstår jag varför hela livet varit kaos” här
I rapporten berättar de äldre själva om sina erfarenheter från livet med NPF.
Läs mer om projektet Äldrelyftet