Anhörig – dina rättigheter #nationellaanhörigveckan

posted in: Uncategorized | 0

Att vara anhörig och ställa upp är ofta något som är givande och värdefullt men det kan samtidigt vara mycket krävande. Olika insatser ska koordineras och den närstående kan behöva mycket stöd i sin vardag för att allt ska fungera. Anhörigskapet kan också påverka din ekonomiska situation.

I den här artikeln har vi sammanställt vad du som anhörig kan ansöka om, samt vilka insatser som kan underlätta din vardag.

Läs här

Är du anhörig till någon med NPF och vill dela dina erfarenheter med andra i samma situation? Bli medlem hos Attention och ta kontakt med närmaste lokalförening och kolla om de har anhörigträffar.

Bli medlem här

❤️