Kostnadsfri föreläsning idag 16 september!

posted in: Uncategorized | 0

Pedagogiska anpassningar i klassrummet.Generella, förebyggande strategier fungerar i klassrummet och ökar möjligheten för alla barn, oavsett förutsättningar, att få tillgång till en skolmiljö som möjliggör för dem att tillgodogöra sig undervisningen. Föreläsare: Malin Angberg, Leg. psykolog och psykoterapeut på Psykologpartners. … Read More

1 2 3 4 19