Trevlig valborg!

posted in: Uncategorized | 0

Vi på Attention Globen med omnejd önskar våra medlemmar en härlig Valborg!Här kan du fira Valborg i våra områden:BANDÄNGENValborgsfirande vid Bandängens lekplats. Klockan 17.30 – 21.30. Aktiviteter för barn och vuxna, allt överskott till Bandhagens scoutkår, som ordnar alltihop. Brasan tänds kl … Read More

Förklaringen bakom ADHD – Björn Roslund

posted in: Uncategorized | 0

Björn Roslund barn- och vuxenpsykiatriker, talar om nya förklaringar till varför man får ADHD och vad som händer i hjärnan. Många med ADHD får sina svårigheter diagnostiserade först i vuxen ålder. Cirka hälften har kvar sina diagnoskriterier. ADHD kan innebära … Read More

Unga med språkstörning

posted in: Uncategorized | 0

Unga med språkstörning är ett ungdomsförbund som jobbar för förbättrade förutsättningar för ungdomar med språkstörning. Unga med språkstörning är under uppbyggnad med hjälp av ett treårigt projekt som heter ”Äntligen!”. De riktar sig till unga mellan 13-30 år. Unga med … Read More

Föräldraskap och funktionsnedsättning

posted in: Uncategorized | 0

Att vara förälder och ha en funktionsnedsättning innebär ofta särskilda utmaningar. Många möts av hinder i sitt föräldraskap. Det handlar bland annat om fördomar, otillgängliga miljöer och brist på individuellt stöd.Här kan ni läsa resultatet från Rivkrafts, Myndigheten för delaktighets … Read More

Fler fall av hot med vite mot föräldrar

posted in: Uncategorized | 0

Attention upprörs över att flera kommuner hotar om vite mot föräldrar som har barn med hög skolfrånvaro, detta visar en kartläggning utförd av DN.– Det är oanständigt och helt oacceptabelt att föräldrar vitesbeläggs för att deras barn har en frånvaroproblematik … Read More

Välkommen till en temakväll med fokus på ADHD och missbruk

posted in: Uncategorized | 0

Charlotte Skoglund, som är överläkare och specialist i psykiatri och möter dagligen ungdomar och oroliga, olyckliga och upprörda föräldrar. Hon forskar på institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska institutet och hennes avhandling handlar om samsjuklighet eller behandling vid neuropsykiatrisk problematik … Read More

Marit fasar för fikapausen

posted in: Uncategorized | 0

Alla får inte ny energi av fikapausen på jobbet. I tidningen Hotellrevyn beskriver vår intressepolitiska ombudsman Annica Nilsson vikten av att öka kunskapen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på arbetsplatser. – För en del personer kan fikat ta mycket energi. Att inte behöva … Read More

1 11 12 13 14 15 16 17 20