Attention träffade Diskrimineringsombudsmannen (DO)

posted in: Uncategorized | 0

Attentions ordförande Anki Sandberg och Annica Nilsson, intressepolitisk ombudsman, träffade Diskrimineringsombudsmannen (DO) för att berätta om den diskriminering som personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utsätts för. Attention riktar ett stort tack till alla medlemmar och andra som genom att skicka in … Read More

Regeringens utredning om elevhälsan behöver presentera åtgärder för att skapa en fungerande skola för alla.

posted in: Uncategorized | 0

Regeringens utredning om elevhälsan behöver omfatta ett antal konkreta åtgärder för att skapa en fungerande skola för alla. Det skriver företrädare för Riksförbundet Attention, Autism- och Aspergerförbundet, Afasiförbundet/Talknuten, Funktionsrätt Sverige, Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna Svenska Logopedförbundet och Sveriges Elevråd i en … Read More

Attention träffade Folkhälsomyndigheten

posted in: Uncategorized | 0

NPF och förebyggande insatser till personer med NPF behöver lyftas i arbetet med att förebygga psykisk ohälsa och suicid. Det var Attentions budskap till Folkhälsomyndigheten som har regeringens uppdrag att samordna arbetet med suicidprevention på nationell nivå.– Vi har haft … Read More

Familjelyftet och Bo Hejlskov!

posted in: Uncategorized | 0

Idag träffade Attentions projekt Familjelyftet Bo Hejlskov! Fantastiskt roligt att han tog sig tid att ses för att diskutera hur hans erfarenheter och kunskaper kan användas för att utveckla samverkan mellan familjer med NPF och Socialtjänsten. Följ vårt vidare samarbete … Read More

Tips på App.

posted in: Uncategorized | 0

Appen Dit-i-tid har tagits fram tillsammans med personer som har autism och ADHD. Appen hjälper till att samla all information som behövs inför ett möte, till exempel hur du hittar till mötet, kontaktuppgifter till den du ska träffa och vad … Read More

Världsautismdagen 2 april.

posted in: Uncategorized | 0

Uppmärksamma ASD idag! Världsautismdagen infaller idag den 2 april. Dagen instiftades 2007 av FN för att uppmärksamma, sprida information om och öka kunskapen om autism i hela världen. Dagen är också ett tillfälle att visa de unika begåvningar och förmågor … Read More

1 12 13 14 15 16 17 18 20