Superföräldrar – tips på tv-serie!

posted in: Uncategorized | 0

Som förälder består vardagen ofta av att tackla både barnets behov, en oförstående omvärld och ständiga fighter med skola och myndigheter. UR:s talkshow Superföräldrar vill genom kunskap och igenkänning stärka föräldrar, men även andra som finns runtomkring; syskon, mor-och farföräldrar, … Read More

Projekt Ung Dialog

posted in: Uncategorized | 0

Riksförbundet Attention driver projektet Ung Dialog som handlar om barn och unga med NPF-diagnoser som är placerade inom samhällsvård. Barnen och ungdomarna ska bli mer delaktiga, få ett ökat inflytande och bättre livskvalité när de vårdas utanför hemmet. Läs mer … Read More

Promenad 2 maj med Attention Globen med omnejd

posted in: Uncategorized | 0

Välkommen på promenad som  vänder sig både till vuxna med egen neuropsykiatrisk diagnos och till anhöriga eller föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Under Corona-krisen har mycket förändrats i vår tillvaro och för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan det vara extra … Read More

Promenad 23 maj med Attention Globen med omnejd

posted in: Uncategorized | 0

Välkommen på promenad som vänder sig både till vuxna med egen neuropsykiatrisk diagnos och till anhöriga eller föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Under Corona-krisen har mycket förändrats i vår tillvaro och för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan det vara … Read More

ADHD 50+

posted in: Uncategorized | 0

ADHD 50+ ”Du får en broschyr om landet adhd. Ingen vägleder dig. Ingen hjälper dig fram till platsen.” Mark Ennis ordförande i Attention Globen med omnejd Läste du om ”Samtalsgrupper för äldre med adhd” i senaste Attention-tidningen och blev intresserad? … Read More

Är du vuxen med autism? Vill du delta i en enkät?

posted in: Uncategorized | 0

Vi har fått en förfrågan från en student på psykologprogrammet. ”Hej! Jag heter Pernilla Nilsson och skriver min examensuppsats på psykologprogrammet vid Mittuniversitetet. Jag skriver om psykologisk behandling för vuxna med autism. Studien vänder sig till personer med en autismspektrumdiagnos. … Read More

1 2 3 4 5 6 19